RoyaL^Supporter Win 4.6 Final (06-08-2013 kl 13:37)

Discuss CS:GO & our CS:GO Main server, news & updates to the server will be posted in here. Submit all of your feedback here.
Server Responsible: DoPe^ & Kaiser JeeL

RoyaL^Supporter Win 4.6 Final (06-08-2013 kl 13:37)

Postby DoPe^ » 06 Apr 2013 14:51

RoyaL^Supporter Win Plugin
version 4.6 Final

For mere info omkring dette plugin tjek supporter.php

Pluginet kommer til at virke sådan, at spiller man 1 time uden at disconnecte fra serveren så er der mulighed for man vinder 1 dags Supporter på serveren.
Der er 5 der kan vinde hver dag, når de 5 vindere er fundet er det ikke muligt at vinde mere den dag.

Hver dag resetter den så folks timers, og så starter der en ny omgang hvor det er muligt at vinde.
Spectators bliver ikke talt med, så det kræver at man spiller før timeren tæller, dvs. man skal enten spille på T eller CT før man kan vinde.

Commands
!winmenu/!wm (åbner selve menuen)
!mytime/!mt (Viser ens tid spillet i chatten)
!winners (åbner vinder menuen)
!pcomp/!pc (åbner Players Competing menuen)
!topwin/!tw (åbner toplisten over folk der har vundet vip)
!wininfo/!wi (åbner supporter.php ingame, så man kan se info omkring pluginet)


Cvars
sm_supporter_total_top // The max number of players that can be on the top list
sm_supporter_total_players // The max number of players who can win

Changelog
Version 4.6 - 06/08-2013
- Optimeret pluginet så det ikke pauser serveren hvis det mister forbindelsen til Databasen, hvilket gjorde at alle players blev smidt ud.
- Tilføjet flere genveje til de forskellige commands, se command listen ovenfor.
- Forhåbentligt er alt lag fjernet
- Fixet så man kan se hvor mange spot's der er tilbage inde under !winners og i menuen under winners.
- Ryddet op i rigtig meget i pluginet.
Image
Image

Version 0.3alpha - 06/04-2013
- Tilføjet info til forum, intet nyt tilføjet i pluginet

Version 0.4alpha - 07/04-2013
- Timer hos admins tæller ikke, dvs. admins kan ikke vinde.
- Your Time option i menuen er fjernet hos admins

Version 0.5alpha - 07/04-2013
- command !time ændret til !winmenu
- 2 commands tilføjet (!mytime - viser ens tid | !pcomp - viser Players Competing menuen)

Version 0.6alpha - 08/04-2013
- Fixet så admins ikke bliver vist i Players Competing menuen
- Tilføjet så der der bliver skrevet i chatten når der er en der har vundet Supporter

Version 0.7alpha - 08/04-2013
- Fixet Fejl ved at timer ikke startede første gang en player connectede efter database reset.

Version 1.0beta - 08/04-2013
- Folks tid bliver nu reset hvis de disconnecter inden de har spillet det antal tid pluginet er sat til at skulle køre til.
- Folk der har opnået det antal tid man skal spille for at vinde, forbliver i databasen.

Version 1.1beta - 08/04-2013
- Lavet Ekstra database til at gemme folk der vinder
- Tilføjet option i menuen hvor man kan se top over hvem der har vundet supporter
Image
Image

- Ny command !topwin (viser top menuen over folk der har vundet)
- 2 nye cvars
sm_supporter_total_top // The max number of players that can be on the top list
supporter_top_createsqlite // Laver databasen til vinderne 1 = sqlite 0 = mysql

- Plugin klar til test på mega serveren


Version 1.2beta - 08/04-2013
- Det er lige meget om man disconnecter nu, ens tid bliver saved.


Version 1.3beta - 09/04-2013
- Fixet så serveren ikke crasher når den køre over MySQL
- Optimeret måden serveren connecter til databasen på
- Fixet så der ikke bliver lavet 2 databaser men kun 1
- Fixet så der kommer 2 tables i databasen, 1 til folks tid og 1 til hvor mange gange folk har vundet
- Fjernet flere timers som evt. gjorde at pluginet laggede serveren
- Optimeret måden pluginet tjekker folks tid på
- Optimeret måden pluginet tjekker hvor mange folk der er i databasen før timers bliver stoppet
- Fixet så timers ikke starter for bots
- fjernet cvar supporter_top_createsqlite


Version 1.4beta - 10/04-2013
- 2 nye cvars tilføjet, for bedre/nemmere at kunne styre pluginet.
sm_supporter_time_type // Hours = 1 // Minutes = 2 // Seconds = 3
sm_supporter_time // How much time to win 1 = 1 hour/min/sec


Version 1.5beta - 10/04-2013
- Optimeret måden folks bliver gemt i databasen på
- Slettet timeren der gemmer databasen
- Databasen bliver nu gemt ved hver round end i stedet for hvert sekund ^^
- Tilføjet besked til Players Competing Menuen der fortæller hvornår listen bliver opdateret
- Tilføjet besked som fortæller folk at alle vindere er fundet når de prøver at tjekke deres tid under "Your Time" i menuen eller via. !mytime


Version 1.6beta - 10/04-2013
- tilføjet "back" knap i undermenuerne.
- tilføjet lidt flere end round events, hvor databasen bliver gemt.
- optimeret pluginet yderligere


Version 1.7beta - 11/04-2013
- Fixet bug med at timeren talte forkert
- Fixet bug med at supporter ikke blev delt ud
- Fixet bug med at det ikke var det rigtige navn der blev skrevet ind i databasen
- Ændret så der ikke køre 1 timer pr. client men 1 totalt på serveren
- Slettet beskeden der kommer når alle har vundet da den bugger - bliver tilføjet i en senere version
- Fjernet flere cvars da der ikke var brug for dem
- Tilføjet Round_End event hvor databasen bliver saved


Version 1.8beta - 11/04-2013
- Fixet bug under !winners hvor den viste ting pr. spiller i menuen, det bliver kun vist 1 gang nu.
- Fixet så timeren ikke starter når der bliver skiftet map og alle vindere er fundet.
- Tilføjet en besked når alle vindere er fundet, dog uden navne på som der var før.
- Fixet lille bug i topmenuen hvor den ikke arrangerede folk efter hvor mange wins de havde
- Optimeret lidt på SQL delen

Version 1.9beta - 11/04-2013
- Fixet lille bug, hvor timeren ikke startede op første gang serveren blev startet.

Version 2.0beta - 11/04-2013
- Bug fixes

Version 2.2beta - 11/04-2013
- Fixet så !winners bliver vist rigtigt (med hjælp fra ecca https://forums.alliedmods.net/member.php?u=103964)
- Fixet så Beskeden der kommer når alle vindere er fundet bliver vist rigtigt (med hjælp fra ecca https://forums.alliedmods.net/member.php?u=103964)
- Fixet Timer fejl
- Fixet så Console ikke skriver Unknown Commands når man bruger div. commands (med hjælp fra ecca https://forums.alliedmods.net/member.php?u=103964)
- Fixet så Players bliver gemt ved Round Start i stedet for Round End i håb om det fixer lag

Version 2.3/2.4beta - 12/04-2013
- Fixet En masse Debug beskeder, til at hjælpe med at fejlfinde
- Fixet så timeren der skal køre rent faktisk starter når et nyt map går igang.
- Tilføjet Command til admins til at restarte timers, Dette er kun for at hjælpe mig selv når jeg skal teste osv
- Tilføjet Command til admins til at tjekke status på timers, om de køre eller ej.. dette er tilføjet for at hjælpe mig med at se om de køre eller ej

Version 2.5beta - 13/04-2013
- Fixet en masse fejl med timeren
- Fixet fejl i div. strings
- Optimeret måden folk bliver gemt i databasen på
- Tilføjet beskeder der opfordre folk til at støtte clanen
- Tilføjet besked hvis man skriver !mytime eller trykker på den i menuen og ens tid er over 1 time, der fortæller at man er en af vinderne den dag.
- Regner med at Disconnect funtionen hvor players der disconnecter fra serveren får resat deres timer kommer i version 2.6beta (hvis ikke der kommer andet i vejen)

Version 2.6beta - 13/04-2013
- Fixet så man bliver slettet fra databasen hvis man Disconnecter/Reconnecter
- Fixet så den ikke sletter hvis det er mapchange
- Fixet endnu en fejl i en af timerne hvor den ikke ville starte
- Fixet små fejl i nogle strings som forhåbentlig også fixer at folks rigtige navne kommer ind i databasen

Version 2.7beta - 14/04-2013
- cleanet pluginet fuldstændig så det er flot og pænt <3
- Fixet kæmpe fejl hvor den skal tjekke om alle vindere er fundet, hvis de er så skal den stoppe timers, hvis ikke så skal den starte timers.
Her stoppede den så timers når 1 vinder var fundet og der var 4 andre i databasen, og derved tog den det som om alle vindere var fundet.
- Overstående fejl var præcis det samme ved der hvor den skriver beskeden at alle har vundet og den så stopper timers.
Og det er hermed også fixet!

Ja jeg har været sent oppe! alt for jer <3


Version 2.8beta - 14/04-2013
- Ændret måden den Sletter folk på når de disconnecter, for at undgå lag.
- Ændret måden folk bliver gemt på i databasen, for at undgå lag.
- Fixet så når plugin bliver loadet, eller der er nyt map, så tjekker den om folk har spillet mindre end 1 sekund, hvis de har så fjerner den dem.


Version 3.0 Final - 22/04-2013
- Tilføjet !wininfo command til er vise supporter.php siden ingame

Version 3.0.2 Final - 29/04-2013
- Bug fixes
- Fixet så når folk ikke er gemt i databasen og disconnecter så bliver de stadig slettet i stedet for at blive gemt
- Fixet så når alle vindere er fundet så starter win timer checkeren ikke på nye players der connecter til serveren
- Fixet lille fejl (håber jeg) med at admins blev gemt i databasen, det burde ikke ske nu

Version 3.2.0 Final - 14/05-2013
- Optimeret måde pluginet sletter folk på når de disconnecter for at undgå evt. lag.
- Tilføjet en masse som gør at hvis pluginet mister forbindelsen til databasen så kommer der ikke stack traces i errorlog.
- Fixet så hvis man bruger !mytime commanden og der ikke er forbindelse til databasen så skriver den at rank systemet ikke er tilgængeligt.
- Fixet en lille lyd når man vinder supporter og når alle vindere er fundet.
- Fixet beskeden når alle vindere er fundet så den virker ordenligt.
- Fixet så hvis man vundet og man skriver !mytime så skriver den til en at man er en af vinderne i stedet for at skrive alle vindere er fundet.
- Optimere måden server timer og client timer bliver startet og stoppet på.
- Fixet så vind check når man connecter fungere ordenligt.
- Fixet så hvis alle har vundet så stopper alle timers ordenligt nu.

Version 4.0 Final - 03/06-2013
- Plugin omskrevet og rettet for evt. fejl.
- Fjernet Win Check timeren og ændret så det hele køre over server timeren.
- Ændret måden folk bliver gemt og slettet i databasen på.
- Tilføjet bedre måde pluginet kan se om folk er admins på, så de ikke bliver gemt i databasen.
- Slettet så pluginet ikke kan køre over SQLite men kun MySQL.
- Ændret så selve server timeren køre på clienten nu i stedet for på serveren for alle
- Slettet en del Cvars som der ikke er brug for mere
- Tilføjet nye ting til TODO list, se nedenunder.

Version 4.1 Final - 05/06-2013
- Fixet så Timeren bliver killed når en client disconnecter og når serveren skifter map, for ikke at skabe memory leak
- Tilføjet Warnings når der er 30/20/10 minutter tilbage til man vinder og alle 5 vindere ikke er fundet endnu.
Der kommer en besked i chatten + en lyd for at gøre en opmærksom på det
Image
Image
ImageTODO list
- Tilføje så man får en warning når der f.eks er 30 min / 20 min / 10 min tilbage til man vinder
for lige at reminde folk om at de stadig har en chance for at vinde, hvis alle 5 vindere ikke allerede er fundet.


Request List
Skriv i tråden hvis der evt. er nogle ting i kunne tænke jer.

Screenshots
!time (sådan ser menuen ud)
Image

Option 1 i menuen (viser hvor lang tid man har spillet uden at disconnecte, i chatten)
Image

Option 2 i menuen (viser vinder menuen, og laver print i chatten commanden !winners virker også til denne)
Image
Image
Image
Image

Er der ingen vindere så bliver dette vist
Image
Image

Option 3 i menuen (viser hvem der kæmper mod hinanden på serveren, og hvem der evt. har vundet)
Image

Option 4 i menuen (viser hvem der har vundet flest gange i alt)
Image
Image

Har man vundet eller er alle vindere fundet så ville dette komme frem
Image
Image
Image
Image
User avatar
DoPe^
CoCL Of Clan RoyaL^
CoCL Of Clan RoyaL^
 
Posts: 2574
Joined: 05 Aug 2007 17:30
Location: Denmark
thanks given: 1 times
thanks received: 14 times

Advertisement

Hjælp RoyaL^ Og støt os ved at klikke på en reklame der fanger din interesse

Re: RoyaL^Supporter Win 0.3alpha

Postby Krone » 06 Apr 2013 15:24

Det swag#

Dyne Kongen!!
Last edited by Krone on 06 Apr 2013 17:08, edited 1 time in total.
User avatar
Krone
Member Of Clan RoyaL^
Member Of Clan RoyaL^
 
Posts: 211
Joined: 11 May 2012 12:12
thanks given: 1 times
thanks received: 0 times

Re: RoyaL^Supporter Win 0.3alpha

Postby Pedersen^ » 06 Apr 2013 16:42

Ser satme fedt ud !
User avatar
Pedersen^
User Rank: Sergeant
User Rank: Sergeant
Progress to next rank:
65.6%
 
Posts: 119
Joined: 15 Dec 2009 20:18
thanks given: 0 times
thanks received: 0 times

Re: RoyaL^Supporter Win 0.4alpha

Postby DoPe^ » 07 Apr 2013 19:09

ny update :)

Version 0.4alpha - 07/04-2013
- Timer hos admins tæller ikke, dvs. admins kan ikke vinde.
- Your Time option i menuen er fjernet hos admins

der er også tilføjet lidt flere ting på TODO listen :)
Image
Image
Image
User avatar
DoPe^
CoCL Of Clan RoyaL^
CoCL Of Clan RoyaL^
 
Posts: 2574
Joined: 05 Aug 2007 17:30
Location: Denmark
thanks given: 1 times
thanks received: 14 times

Re: RoyaL^Supporter Win 0.4alpha (07-04-2013 kl 22:17 Update

Postby DoPe^ » 07 Apr 2013 21:19

endnu en update :)

Version 0.5alpha - 07/04-2013
- command !time ændret til !winmenu
- 2 commands tilføjet (!mytime - viser ens tid | !pcomp - viser Players Competing menuen)
Image
Image
Image
User avatar
DoPe^
CoCL Of Clan RoyaL^
CoCL Of Clan RoyaL^
 
Posts: 2574
Joined: 05 Aug 2007 17:30
Location: Denmark
thanks given: 1 times
thanks received: 14 times

Re: RoyaL^Supporter Win 0.5alpha (07-04-2013 kl 22:17)

Postby mussikiller » 07 Apr 2013 21:39

hey, er der mulighed for at der kommer en top10 over dem der har vundet supporter flest gange? :)
User avatar
mussikiller
User Rank: Private
User Rank: Private
Progress to next rank:
50%
 
Posts: 40
Joined: 27 Sep 2012 14:52
thanks given: 0 times
thanks received: 0 times

Re: RoyaL^Supporter Win 0.5alpha (07-04-2013 kl 22:17)

Postby DoPe^ » 07 Apr 2013 21:43

mussikiller wrote:hey, er der mulighed for at der kommer en top10 over dem der har vundet supporter flest gange? :)


Ikke som det ser ud lige nu, lige pt. bliver det sådan at databasen bliver resettet hver dag for at den kan starte på en ny omgang.
Hvilket vil sige at alle bliver slettet fra databasen, hvilket vil sige at det ikke er muligt at hente folk fra den.

Det jeg evt. kunne gøre var at lave en ny database separat hvor folk der har vundet bliver smidt over i, derved kan man hente det derfra.
Men først skal jeg lige have pluginet til at virke helt perfekt før jeg begynder at kigge på det :)

Men smider det lige på request listen
Image
Image
Image
User avatar
DoPe^
CoCL Of Clan RoyaL^
CoCL Of Clan RoyaL^
 
Posts: 2574
Joined: 05 Aug 2007 17:30
Location: Denmark
thanks given: 1 times
thanks received: 14 times

Re: RoyaL^Supporter Win 0.6alpha (08-04-2013 kl 08:04)

Postby DoPe^ » 08 Apr 2013 07:05

ny update! :)

Version 0.6alpha - 08/04-2013
- Fixet så admins ikke bliver vist i Players Competing menuen
- Tilføjet så der der bliver skrevet i chatten når der er en der har vundet Supporter
Image
Image
Image
User avatar
DoPe^
CoCL Of Clan RoyaL^
CoCL Of Clan RoyaL^
 
Posts: 2574
Joined: 05 Aug 2007 17:30
Location: Denmark
thanks given: 1 times
thanks received: 14 times

Re: RoyaL^Supporter Win 0.7alpha (08-04-2013 kl 09:06)

Postby DoPe^ » 08 Apr 2013 08:08

Update

Version 0.7alpha - 08/04-2013
- Fixet Fejl ved at timer ikke startede første gang en player connectede efter database reset.
Image
Image
Image
User avatar
DoPe^
CoCL Of Clan RoyaL^
CoCL Of Clan RoyaL^
 
Posts: 2574
Joined: 05 Aug 2007 17:30
Location: Denmark
thanks given: 1 times
thanks received: 14 times

Re: RoyaL^Supporter Win 1.0beta (08-04-2013 kl 10:19)

Postby DoPe^ » 08 Apr 2013 09:21

update!!

Version 1.0beta - 08/04-2013
- Folks tid bliver nu reset hvis de disconnecter inden de har spillet det antal tid pluginet er sat til at skulle køre til.
- Folk der har opnået det antal tid man skal spille for at vinde, forbliver i databasen.

pluginet er nu er beta, da alle ting på TODO listen er fixet.
skal tjekke igennem hvor der evt. kan optimeres eller laves noget andet.
Image
Image
Image
User avatar
DoPe^
CoCL Of Clan RoyaL^
CoCL Of Clan RoyaL^
 
Posts: 2574
Joined: 05 Aug 2007 17:30
Location: Denmark
thanks given: 1 times
thanks received: 14 times

Next

Return to Counter-Strike: GO Main Server

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron